fluir

rajar. S'usa vulgarment en el sentit de fluir, que en la pràctica roman un mot literari. Rajar significa pròpiament fluir formant raig o doll. La sang rajava en abundància.
córrer
decórrer
afluir, fluir envers un indret.
difluir, fluir per tots costats.
escórrer-se
escolar-se, fluir passant per un forat, una clivella, etc.
arruar-se, fluir formant riu, torrent, cascada, formant una massa que es mou en un sentit determinat.
vessar-se. L'aigua s'ha vessat tota pel camí.
atorrentar-se, fluir abundosament com formant torrent.
brollar
adollar (intr.). La sang li adolla.
Antònims: Refluir. Regolfar.


© Manuel Franquesa