fogar

 1. Lloc d'un aparell d'escalfar on hi ha el foc.
  fogall
  fogaina, fogar, esp. sense engraellat.
  fornal, fogar dels ferrers i tots altres que treballen en metalls.
  fogó (→), fogar, esp. d'una cuina.
 2. Fig. focus. Un focus d'intrigues. Un focus de civilització, de cultura.
 3. llar.© Manuel Franquesa