foradar

fer un forat o fer forats
perforar. Perforar una roca.
traucar
traspassar. La bala li traspassà la cuixa.
traspunxar, foradar de part a part amb un objecte punxant.
crivellar (≠ clivellar), fer un gran nombre de forats. El va crivellar a trets de metralladora.
esvorancar, fer un esvoranc en alguna cosa. En enfilar-se a l'arbre, un estroncany li va esvorancar les calces.
esbornagar, íd.
buidar, practicar un buit o un forat en un sòlid.
cosir (fig.). El va cosir a ganivetades. Una cara cosida de verola.
barrinar, foradar amb la barrina.
tribanar, íd. (tribana = barrina).
trepar, perforar, fer calats, perforant amb el trepant.
banyarriquerar o riquerar, omplir de forats semblants als que fa el banyarriquer (espècie de corc) en la fusta.
corcar (→)
picar, fer un petit forat a la pell amb el bec, fibló, agulla, etc.
fiblar, fer un petit forat en una bota per treure'n un poc de vi. També es diu de la pell, com picar.
tatxolinar, íd.
sagnar (un recipient) o fer una sagnia (en un recipient), fer-li un forat perquè en surti el líquid que conté.
trepanar, foradar el crani amb el trepà.
enfilar. L'enfilà amb l'espasa.
enferrar o enferrissar, traspassar amb el ferro d'una arma.
mandrinar, eixamplar un forat amb el mandrí.
fresar, eixamplar l'entrada d'un forat amb una fresa.
Compareu: empalar


© Manuel Franquesa