forat

Obertura que travessa un cos o s'hi fica endins.
perforació
puntura, forat fet amb un objecte puntegut.
orifici
trauc
buit, forat fet en una cosa a causa de desprendre-se'n un tros.
obertura
tinyadura, forat que les arnes deixen a la roba.
boló o borrell, forat d'una bota per on s'hi fica el vi.
uix, forat gran d'una bota.
desguàs, forat per on hom dona sortida a l'aigua d'un lloc.
boca, el forat d'una ampolla.
cabeç, obertura d'una peça de vestir per on passa el cap.
excavació, forat fet a terra o en una roca.
barrinada, barrinadura o barrobí, forat a la pedra, fet amb la barrina.
bufador, forat per on passa l'aire acanalat.
bavorell, íd.
botana o boïga, forat fet a la roba per una guspira de foc.
bonó, bononera o bunera, forat per on es buida un safareig, etc.
eixidiu, íd.
sobreeixidor, forat per on surt l'excés de líquid d'un recipient.
espiell, forat a la porta, per a poder guaitar des de dins.
espiera, íd.; també forat en el revestiment d'una sitja de carbó, que serveix per a avivar el foc.
ratadura, forat fet en una roba, un paper, etc., per una rata.
embornal, forat de desguàs d'una nau, calçada, etc. Em van caure les claus en un embornal de davant de casa teva.
dull, forat que hi ha al fons d'una embarcació petita o en una bota per poder-la buidar del tot.
dolla, forat més o menys cilíndric d'un instrument, per on s'adapta el mànec.
ull (d'una aixada, d'un martell, d'una mola, del pany, de la clau, d'una agulla, d'un formatge, del pa. Compareu: ull de bou: finestreta rodona. L'ull del cul).
ullet. Els ullets de les sabates. Els ullets d'un brodat.
trau. El trau de la solapa. Es va fer un trau a la cama.
ullerol, forat d'entrada d'un cau.
tasconera, forat que hom fa en una pedra per ficar-hi el tascó.
botera, forat, arran de terra, en un mur, una porta, etc.
gatera o gatonera, forat, en una porta, per on poden passar els gats. També s'anomena gatera el forat, en una nau, per on surten les cadenes de l'àncora.
ventallola, forat per a la ventilació.
via d'aigua, forat fet accidentalment en una nau, per on entra l'aigua.
nariu o oronell, forat del nas.
esbaldrec, forat que es fa en un mur que s'esbaldrega o ensorra.
mossa, forat que hom fa en una peça per encaixar-n'hi una altra.
espirall, petita obertura practicada per donar pas a l'aire i a la llum.
respirall o respirador, íd.
bramador, forat, en un molí, per on surt l'aigua que ha mogut les moles (bram = doll impetuós).
mòdol, forat per on una sèquia pren l'aigua d'un canal.
esvoranc, forat produït a causa de desprendre's un tros de material.
trenc. Fer-se un trenc al front.
polleguera, forat on entra un piu.
obertura, clot.


© Manuel Franquesa