franc

 1. Que és de condició lliure.
  lliure, exempt.
 2. Dit d'una persona que manifesta obertament el seu pensament, els seus sentiments, etc.
  sincer
  directe
  planer
  cordial
  obert
  clar
  explícit
  natural
  pla, natural, sense afectació. És un home tot pla.
  tenir (o portar) el cor a la boca
  tenir el cor a la mà
  tractar (o parlar) a Déu de tu, ésser excessivament franc.
  no tenir pèls a la llengua, ésser molt franc en el parlar.
  Compareu: ingenu
  Antònims: Dissimulat. Hipòcrita. Astuciós.
 3. De franc: Irremunerat. Gratuït. Gratis. Gratuïtament. Graciosament. A la fi, li ho donà graciosament. Debades (usat en algunes contrades).© Manuel Franquesa