fulla

 1. (d'una planta)
  pampa (de figuera, plàtan, cep)
  pàmpol (de cep)
  fas, fulla de palmera.
  pètal, fulla d'una flor.
  fullam o fullareda, gran quantitat de fulles despreses
  fullaraca (→), fullam sec. Hem cremat la fullaraca.
  fullatge.
 2. (D'una eina o arma)
  contrafulla, làmina que s'aplica a la fulla d'un instrument tallant per donar-li consistència.
 3. (D'una porta, finestra, etc.)
  batent
 4. Fer fulla (una planta): Treure fulla. Fullar. Els cirerers ja fullen.
  Llevar les fulles: Esfullar (→).© Manuel Franquesa