gana

 1. apetit
  talent. Val més talent que pa de forment (refrany).
  mengera, ganes de menjar.
  cassussa (fam.). Menava una cassussa, que s'hauria menjat un bou amb banyes.
  salsa de sant Bernat (fam.), la gana, que fa trobar bons tots els menjars.
  Compareu: corimori o mal de cor: sensació de buidor a l'estómac, produït per la gana, defallior
  fam.
  Antònims: Desgana. Desmenjament.
 2. pl. → ganes.
 3. Tenir gana:
  estar (o anar) aganat
  estar (o anar) atalentat
  ésser ganut, tenir sempre gana.
  ganejar
  talentejar
  estar en boca
  córrer la rata pel ventre
  sentir un buit a l'estómac
  tenir una gana que alça
  tenir les dents llargues
  poder-se menjar un bou amb banyes
  tenir set de Terrassa, que menjant passa
 4. Perdre la gana: Desmenjar-se. Desganar-se
 5. Patir o passar gana: Anar prim de ventre. Acabar el pa primer que el talent© Manuel Franquesa