general

universal (→), de tot el món.
ecumènic, dit d'un concili general.
col·lectiu
comú (→)
omnímode, que ho abraça o comprèn tot.
corrent. L'opinió corrent.
genèric (terme didàctic, oposat a específic)
Compareu: total, global
freqüent
usual


© Manuel Franquesa