grup

 1. Conjunt de persones o coses formant com una unitat, tenint certes semblances o una característica comuna. Quan només és un conjunt aplegat accidentalment, transitòriament, hom diu colla (→), encara que en molts casos tots dos mots són equivalents.
  subgrup, grup secundari o subordinat.
  conjunt. Un conjunt musical.
  categoria, cadascun dels grups en què hom pot classificar certs objectes o idees.
  agrupació o agrupament
  penya (en un cafè, etc.)
  camarilla, grup de cortesans que volten el sobirà i exerceixen una influència perniciosa sobre ell.
  pinya (≠ penya), grup de persones o de coses unides o agregades estretament. Una colla d'amics que formen una pinya.
  colònia. La colònia alemanya de Barcelona.
  personal (m.), conjunt de persones que treballen en una oficina, etc.
  partida. Una partida de carlins.
  faràndula, grup de comediants ambulants.
  companyia, grup d'actors que actuen plegats.
  família. La família humana. Una família de mots.
  plèiade, grup de persones il·lustres que floreixen al mateix temps.
  constel·lació (fig.), íd. Una constel·lació de savis.
  equip, grup de persones organitzat per a un fi determinat. El diari X té un equip de periodistes molt bo. Un equip de futbol.
  capelleta (fig.), grup de persones que propugnen exclusivament allò que els interessa. Esperit de capelleta.
  cenacle, grup literari, artístic, etc.
  cercle, grup de persones que tenen un local on poden reunir-se per conversar, jugar, etc.
  clan, grup de persones unides per un interès comú. El clan dels periodistes.
  facció, grup de persones unides per a una acció política violenta.
  fracció, grup dintre un altre grup més ampli. Una fracció del partit republicà.
  generació, grup d'escriptors que han dut a terme la part fonamental de llur obra al voltant d'un fet o d'un any determinats.
  secció, cadascun dels grups en què es divideix un conjunt de persones o coses. La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
  partit, grup polític.
  banda. Una banda de lladres.
  ali, en certs jocs de cartes, grup de dues o tres cartes del mateix valor.
  trio, íd., i, en general, grup de tres; especialment els executants d'un trio musical.
  tercet, grup de tres persones que solen anar plegades. Quin tercet!
  quartet, quintet, sextet, etc., grup de quatre, cinc, sis, etc., músics.
  quatreta o qüern, grup de quatre persones o coses.
  quina, grup de cinc persones.
  arxipèlag, grup d'illes.
  pa. Un pa de cases.
  bloc. Un bloc de cases.
  illa. Una illa de cases.
  quadrilla, grup, esp., de toreros o de lladres.
  brigada, grup de persones que treballen en la mateixa feina. El ferit formava part de la brigada segona.
  treballada, íd.
  caravana, tota colla de gent que va plegada en excursions, viatges, etc.
  colla, conjunt, reunió, associació.
 2. En grups (en relació amb els verbs entrar, sortir, etc): A glopades. A borbollons. A borbolls. A onades. La gent entrava a onades.© Manuel Franquesa