guarir

 1. v. tr. Restituir la salut.
  posar remei
  remeiar
  tornar (o restituir) la salut
  eixarmar, guarir per eixarm.
  apedaçar, un malalt, posar-lo en millor estat, sense guarir-lo del tot.
  curar, emprar les cures i els mitjans necessaris per a la guarició d'un malalt; també guarir.
 2. v. intr. (i guarir-se pron.) Alliberar-se d'una malaltia o d'un mal.
  curar-se. Aviat et curaràs.
  recobrar la salut
  posar-se bo
  restablir-se
  sanar
  entrar en convalescència
  cicatritzar-se (una ferida)
  pellar o pellar-se, íd.
  Antònims: Emmalaltir. Endanyar (una ferida). Sobresanar-se (una ferida): cloure's abans de guarir.© Manuel Franquesa