habitar

viure
conviure, habitar juntament amb algú.
estar-se
sojornar, habitar en un lloc un cert temps.
estar domiciliat o tenir el domicili (a tal o tal lloc), habitar oficialment i per als efectes legals a tal o tal lloc, encara que de fet no hi visqui sempre.
ocupar una casa
establir-se, fixar la residència en un lloc.
poblar. Els colons que poblaven aquella regió.
instal·lar-se, prendre possessió d'un nou domicili.
aveïnar-se, fer-se veí d'un poble.
raure (fam.). Després de girar molt món, va anar a raure a Suïssa. On rau ara aquest desgraciat?
cohabitar, habitar conjuntament amb altres, esp. viure junts una parella sense estar casats.


© Manuel Franquesa