haveria

(≠ avaria)
atzembla
animal de bast
bístia (ant. i dial.)
bèstia de càrrega


© Manuel Franquesa