idear

concebre (→)
excogitar
enginyar
discórrer. Discórrer un mitjà, un sistema, un procediment, un arbitri.
imaginar
arbitrar. Arbitrar un sistema filosòfic, una teoria.
fabricar. Fabricar un sistema.
inventar
forjar (fig.)
ginyar
maquinar
planejar
projectar
tramar
ordir
treure's (una cosa) del cap. Això s'ho ha tret ell del cap: no és pas veritat.
elucubrar


© Manuel Franquesa