inconvenient

 1. adj. No convenient.
  inadequat
  improcedent
  desplaçat
  desconvenient
  malestant. És cosa molt malestant i reprenedora amar diners i viandes (Llull).
  inoportú
  incongruent
 2. Que manca a les conveniències socials.
  indecorós
  indecent
  impertinent
 3. m. Desavantatge que ofereix alguna cosa. → desavantatge, obstacle.© Manuel Franquesa