indicar

 1. Mostrar com amb el dit.
  assenyalar
  mostrar
  ensenyar. Li va ensenyar el camí.
  signar. No el signis amb el dit.
 2. Atraçar al coneixement d'una cosa.
  assignar. Assignar dia per a un judici.
  significar. Significar a algú les seves intencions.
  indiciar, indicar una cosa per senyals.
  donar indicis, íd.
  traçar (fig.). Traçar a algú la línia de conducta.
  designar, indicar per a un objectiu o destinació.
  Compareu: fixar, prescriure
 3. Ésser signe d'alguna cosa.
  ésser indici
  denotar
  revelar
  acusar. Aquest gest acusa una gran desconfiança.
  marcar, indicar una cosa per algun mitjà.
  significar
  trair. Les seves paraules traïen una gran por.
  palesar
  delatar. Aquestes paraules delaten la seva culpa.
  ésser senyal de
  ésser signe de
  argüir. Aquestes concessions argüeixen la feblesa dels dirigents.
  mostrar
  demostrar
  suposar. Poder mantenir un tren de vida com aquest suposa molta riquesa.
 4. esbossar.© Manuel Franquesa