intel·ligència

 1. Acció d'entendre.
  comprensió
 2. Facultat d'entendre.
  intel·lecte, facultat de pensar.
  enteniment
  raó o raciocini, facultat de raciocinar.
  potència intel·lectiva
  discerniment, facultat de discernir amb el pensament, esp. entre el bé i el mal.
  judici. És un home de judici clar.
  coneixement. Té molt coneixement.
  ment, potència intel·lectual de l'ànima.
  mentalitat, complex de les facultats mentals. Un home d'escassa mentalitat.
  pensa, facultat de pensar.
  pensament. Això no cap en el meu pensament. Llibertat de pensament.
  cap. Aquell estudiant té molt cap.
  capissola. Aquell té bona capissola.
  lucidesa o luciditat
  penetració
  clarividència
  perspicàcia o perspicacitat
  sagacitat
  talent
  agudesa
  finor d'esperit
  cervell
  clepsa (fam.). La seva clepsa voldria!
 3. complicitat.
 4. acord.© Manuel Franquesa