intermediari

 1. adj.
  de transició
  mediat, que obra per mitjà d'intermediari.
 2. m. i f. Persona interposada.
  mitjancer (→)
  mediador
  mandatari, persona a qui una altra dona el poder d'obrar en nom seu.
  matrimonier, intermediari en l'arranjament d'un matrimoni.
  Compareu: procurador, delegat, home de palla, testaferro, intercessor, apoderat, àrbitre, compromissari, componedor
 3. (En llenguatge comercial)
  comissionista
  agent
  corredor, el qui, per ofici, intervé en compres i vendes, sense contractar mai en nom propi ni en nom d'altri.
  representant
  apoderat© Manuel Franquesa