just

 1. adj.
  Dit d'una cosa conforme a la justícia.
  equitable o equitatiu
  justificat
  fundat (Antònims: Infundat..)
  condigne, justament proporcionat al mèrit o a la culpa.
  merescut
  imparcial. Una sentència imparcial.
  enraonat. Un preu enraonat.
  raonable
  correcte. L'arbitrament fou correcte.
  legítim. En legítima defensa.
  lícit, que està d'acord amb la llei, que no és defès per la llei.
 2. Dit de la persona que obra segons justícia.
  equànime
  equitable o equitatiu. Un jutge equitable.
  dreturer
  justicier
  recte
  imparcial
  correcte. L'àrbitre va ser correcte.
  Compareu: conscienciós: que obra segons el dictat de la consciència i, per tant, és just, almenys subjectivament.
  Antònims: Injust.
 3. Que s'adapta exactament a allò a què està destinat: → exacte.© Manuel Franquesa