lectura

 1. Acció de llegir.
  Compareu: repassada: acció de rellegir allò que hom ja ha estudiat, paleografia: art de llegir els escrits antics
 2. Fragment bíblic o patrístic en la litúrgia.
  lliçó
  capítula, lectura breu.
  epístola, lectura d'una de les epístoles del Nou Testament.
  evangeli, lectura de l'Evangeli.© Manuel Franquesa