legal

legítim, vàlid perquè està conforme a la llei. Cap govern no és legítim, si no és escollit pel poble.
lícit, permès per la llei.
regular, conforme a una regla o llei. Un matrimoni que no ha estat contret davant una persona investida per la llei no és regular, per als efectes civils.
Compareu: reglamentari, constitucional, permès, forense. Medicina forense (o legal)., pragmàtic: relatiu a les lleis de l'Estat.


© Manuel Franquesa