llana

anyí, la llana que hom treu de l'anyell (anyins, llana d'anyells).
vell o velló, tota la llana que surt d'una ovella o d'un xai en tondre'ls.
garres, llana de baixa qualitat que prové de les potes del be.
estam, la flor de la llana.
enfeltres, les llanes curtes i endurides que provenen del ventre de les ovelles.
cascarres o cascàrries, llana procedent de les parts baixes de l'animal, bruta de cascarres.
cagallons, la llana de qualitat inferior que penja del bestiar i cau quan l'esquilen.
xeviot, llana d'una raça d'ovelles d'Anglaterra.
caixmir, llana d'unes cabres del Caixmir (Índia).
llana d'angora o simpl. angora, teixit de pèl de conill d'angora, molt calent i amb una certa permeabilitat.
moher, pèl llarg de la cabra d'angora; també llana d'angora.
merí o merino, llana d'unes ovelles del mateix nom, originals de la Península Ibèrica, molt fina i apreciada.


© Manuel Franquesa