llit

 1. jaç (→)
  bressol (→), llit d'infant.
  llitera, llit estret que hi ha a les cabines de les naus.
  llitotxa, llit fet amb quatre posts sobre un suport qualsevol.
  llit nupcial, llit destinat a jeure-hi uns nuvis.
  tàlem, llit nupcial.
  catre, llit plegable, lleuger i primitiu, per a una sola persona.
  llit de monja (o d'un cos), llitet de quatre a cinc pams d'ample.
  llit de canonge (o de cos i mig), llit ample per a una persona o, eventualment, per a dues.
  llit de matrimoni (o de dos cossos), llit de set pams o més.
  llit de baranes (o de barrerons), llitet amb baranes per a un infant.
  llit de cinc pams, llit estret, d'uns cinc pams d'ample.
  llit de set pams, llit ample, d'uns set pams.
  llit de camp, llit plegable i transportable.
  Compareu: hamaca, otomana, coi
 2. Anar al llit: → colgar -se.
  Fer llit: Allitar-se.
 3. Fons d'un riu.
  mare. El riu ha sortit de mare.
  glera o llera, areny ple de còdols.
  buc
  jaç
  areny, llit de riera.© Manuel Franquesa