llum2

m.
Qualsevol estri que serveix per a fer llum.
llumener
animeta, cerilla encesa que sura en un vas d'oli.
xinxeta, íd.
gresol, vas petit en el qual hom posa oli i un o més blens i serveix de llum.
llum d'oli o llum de ganxo
llumenera
llàntia (→)
llanterna (→)
fanal (→)
canelobre (→)
candela (→)
lluminària, llums que hom posa a les finestres, carrers, etc., certs dies de festa. S'usa hab. en pl.
focus, llum de gran potència que concentra molta intensitat de llum en un lloc concret.
far.


Vegeu també:
llum1


© Manuel Franquesa