maça

 1. maçola, maça gruixuda de mànec curt.
  tasconera, maça grossa, hab. de fusta, per a enfonsar els tascons dintre la llenya (Alc.).
  esterrossador, maça per a esterrossar.
  picó o maçó, eina emprada per a afetgegar la terra.
  martinet, gros bloc de fusta o ferro que s'alça i cau mecànicament i serveix per a clavar estaques, pilons, etc.
 2. (insígnia)
  porra. Els macers de l'ajuntament amb llurs porres.© Manuel Franquesa