mal1

 1. m. → dany.
 2. ferida.
 3. Esp. Sofriment físic.
  dolor (→)
  caparra, mal de cap.
  carregament de cap (o de ventre), sensació de pes al cap o al ventre.
  cargolament de ventre, mal de ventre.
  recargolament de tripes, íd.
  torçó o retorçó, íd.
 4. Mal de cor: → gana.
 5. malaltia.
 6. Fig.
  lepra. La lepra del vici.
  hidra
 7. Fer mal (tr.) → danyar.
  Fer mal (intr.): Dolorejar. Tinc la cama que em doloreja.Coure (fam.). Li han donat una pallissa que encara li cou.
  Fer-se mal: Prendre mal. Accidentar-se. 8. Vegeu també:
  mal2© Manuel Franquesa