malaltia

 1. mal. Un mal lleig, malaltia incurable. Un mal vell, malaltia crònica, inveterada. Mal aplegadís o encomanadís, malaltia contagiosa.
  malanança, esp. infecció de paràsits, de microbis (vermina, ronya, etc.).
  malura (→), malaltia epidèmica, especialment de les plantes.
  indisposició, lleuger desarreglament de la salut.
  afecció. Una afecció pulmonar. Una afecció de cor.
  gam o gamadura, malaltia de causa desconeguda per al vulgar, que fa perdre les forces o el delit; també es diu de la distomatosi (malaltia infecciosa del fetge).
  morb (tèc.)
  infermetat (ant.)
 2. passa o epidèmia, malaltia que regna en una localitat d'una manera passatgera i generalment violenta (oposat a endèmia).
  marfuga, passa o epidèmia, esp. del bestiar.
  malaltia professional, malaltia que se sol contreure com a conseqüència de la professió a què hom es dedica.
  malaltia mental
  psicosi, malaltia mental.
  malaltia venèria, afecció dels òrgans sexuals.
  Compareu: xacra, febre conillera: malaltia fingida o imaginària que serveix de pretext per a no treballar, etc.© Manuel Franquesa