malament

mal. Parlar mal d'algú. Jutjar mal.
pitjor, més malament.
de través. Tot li va de través. Prendre una cosa de través, prendre-la malament, en mal sentit.
a la biorxa, malament, al revés del que voldríem.
a l'orsa, en la frase anar a l'orsa, anar malament.
a mal borràs, en la frase anar a mal borràs.
anar el carro pel pedregar


© Manuel Franquesa