material

  1. adj. (per oposició a espiritual)
    corpori o corporal
    físic
    concret (per oposició a abstracte)
    Antònims: Immaterial.
  2. m. → matèria.© Manuel Franquesa