meitat

  1. mig (m.). Tres i un mig. S'ha trencat pel mig.
    Compareu: esberla. Una esberla d'albercoc, una meitat.
  2. A la meitat de: A mitjan. A mitjan gener.© Manuel Franquesa