mentida

falsedat. Dir falsedats.
falsia, acció o paraula propi de persona falsa.
invenció
ficció
faula (fig.)
farsa, cosa ficta que hom pretén fer passar per vera.
falòrnia
obrepció, acció d'amagar la veritat, falsa narració d'un fet, per obtenir alguna cosa.
renunci (fig.), mentida en què hom atrapa algú.
farfolla, prometences, assegurances enganyadores.
bòfia (fig.)
bola (fam.)
butllofa (fig.)
garrofa
nyepa
guatlla


© Manuel Franquesa