merèixer

meritar
guanyar-se
ésser digne de
tenir dret a una cosa


© Manuel Franquesa