moc

  1. (del nas, usat hab. en pl.)
    candela, moc que penja del nas.
  2. (d'un llum).
    caramell
    moquís o moquim
  3. mucositat o mucus
  4. Clavar o donar un moc (fig. o fam.): Mocar. Donar un miquel. Deixar mocat algú. Donar un rebuf.© Manuel Franquesa