mocar

 1. v. tr.
  Netejar el nas de mocs.
  fer setze (fam.), mocar-se sense mocador, amb els dits.
 2. Mocar un llum.
  esmocar
  espavilar
 3. Mocar un animal mort: → estripar.© Manuel Franquesa