morir

 1. morir-se (usat també fig.: morir-se de riure)
  traspassar
  transir
  passar d'aquesta vida a l'altra
  deperir, morir lentament, per una llarga malaltia, de consumpció, etc.
  perir
  expirar
  finar
  premorir, morir primer que un altre.
  sucumbir o caure, morir en la guerra, en una lluita, etc.
  fer el darrer badall (fam.)
  exhalar l'esperit (o l'ànima)
  fer el darrer alè
  anar-se'n al cel (en llenguatge religiós)
  donar (o retre) l'ànima a Déu, íd.
  anar-se'n (fig.)
  volar al cel, es diu d'un infant.
  anar-se'n a l'altre món (o a l'altre barri)
  retre (o pagar) el deute a la natura
  pagar tribut a la mort
  petar (fam.)
  faltar (fig.). El dia que jo falti...
  passar a millor vida (en llenguatge religiós)
  finir els seus dies, morir de vell.
  colltrencar-se o trencar-se el coll, morir d'accident.
  matar-se, íd.
  rompre's el coll, íd.
  colltorçar o colltòrcer (intr. o pron.)
  collvinclar-se (fig.)
  tancar els ulls a la llum
  quedar-s'hi. Amb poc més se'ls hi queda, mor en els seus braços.
  quedar al seti (o al siti), morir sobtadament o de mort violenta.
  perdre la vida (en una empresa arriscada, etc.)
  deixar-hi la pell (o els ossos), íd.
  donar la sang (o la vida) (per un ideal, una persona, etc.)
  anar a sopar amb sant Pere (fam.)
  anar al clot (o al sot)
  batre (o estirar) les pernes (fam.)
  estirar els peus (Spill. ENC p. 221, 18)
  dinyar-la (fam.)
  fer la clucaina (fam.)
  anar-se'n al calaix (fam.)
  escolar-se, morir escolat, per massa pèrdua de sang.
  rebentar (esp. en sentit fig.). Rebentava d'enveja.
  crebar (vulg.)
  anar al canyet (vulg.)
  aclucar els ulls (fig.)
  fer l'ànec (fam.)
  exhalar el darrer sospir
 2. (Dit d'una planta)
  assecar-se
  colltorçar o colltòrcer (v. intr. i pron.)
  collvinclar-se
  Compareu: neulir-se, emmusteir-se, mustigar-se
 3. (Dit d'un poble, una família, etc.)
  extingir-se
  acabar (→)
 4. (Dit d'un camí)
  definir. Aquest camí defineix al bosc.
  acabar (→)© Manuel Franquesa