mostrar

 1. exposar
  fer veure
  exhibir
 2. indicar.
 3. Fig. Donar a conèixer (per senyals, etc.).
  palesar o fer palès
  evidenciar
  manifestar
  testimoniar o testimoniejar, mostrar manifestament un sentiment, etc.
  revelar, fer conèixer una cosa amagada.
  ostentar
  lluir. No llueix el que sap.
  fer gala de
  fer mostra de
  reganyar. Reganyar les dents. Reganyava les cames un pam més amunt dels genolls.
  delatar (fig.). Aquestes paraules delaten la seva feblesa.
  trair (fig.)
  pintar (fig.). Allò el pintava tal com realment era.
  patentitzar
  demostrar
  acusar. Aquesta acció acusa la seva bondat.
  argüir. Aquestes paraules argüien el fanatisme del predicador.
 4. (mostrar-se pron.)
  demostrar-se. En aquella ocasió es demostrà un bon amic.
  relluir, mostrar-se amb esclat.
  resplendir, íd.
  desemmascarar-se o treure's la careta, mostrar-se, algú, tal com realment és.© Manuel Franquesa