mot

 1. paraula (→) (en sentit gramatical és més propi mot)
  partícula, mot invariable monosil·làbic.
  Compareu: afix, prefix, sufix
  expressió. Una expressió vulgar.
  terme. Un terme tècnic.
  dicció. Una dicció estrangera.
  vocable
  denominació, el nom donat a una cosa.
  concepte, mot en tant que expressa una idea. En la seva carta empra uns conceptes molt durs.
  veu
  Compareu: locució: reunió de mots que fan la funció d'un mot.
 2. al·lòtrop, mot que té, en una llengua, la mateixa etimologia que un altre. Col·locar i colgar són dos mots al·lòtrops, igual que hostal i hospital.
  paroxíton, mot pla.
  proparoxíton, mot esdrúixol.
  arcaisme, mot desusat.
  neologisme, mot de formació nova.
  tecnicisme, mot tècnic.
  mot savi, mot manllevat al llatí o al grec.
  homònim, dit de dos o més mots que es pronuncien igual. "Massa" i "maça" són mots homònims.
  homògraf, dit de dos mots diferents que tenen la mateixa grafia.
  heterònim, mot escrit igual que un altre de diferent pronunciació i significat. "Déu" i "deu" són mots heterònims.
  dialectalisme, mot propi d'un dialecte. "Cecar" és un dialectalisme de "cercar".
  ruralisme, mot propi de la gent del camp, no ciutadà.
  barbarisme (→), mot estranger, no incorporat a la llengua.
  estrangerisme, mot manllevat a una llengua estrangera.
  manlleu, íd.
  préstec, íd.
  xenisme, estrangerisme que designa una realitat d'una altra llengua.
  lèxic, el conjunt de mots d'una llengua.© Manuel Franquesa