muntar

 1. v. intr. → pujar.
 2. cavalcar.
 3. v. tr. Pujar sobre un cavall, etc.
  cavalcar. Tu cavalcaràs el cavall negre.
 4. Acoblar-se el mascle amb la femella: → cobrir.
 5. Arranjar un objecte compost de diferents parts, ajustant aquestes parts.
  armar. Armar un llit, un armari, etc.
  dreçar
  parar
  instal·lar. Instal·lar (o muntar) un taller. Compareu: combinar, conjuminar, emballestar
 6. (Parlant de gemmes)
  clavar. Clavar un brillant en platí.© Manuel Franquesa