noble

 1. adj. elevat, generós.
 2. m. i f. Persona que té un títol oficial de noblesa.
  gentilhome
  aristòcrata
  patrici
  ésser de sang blava
  tenir molts pergamins (fam.)
  Antònims: Plebeu. Innoble.© Manuel Franquesa