nom

 1. denominació
  apel·lació
  prenom, nom de pila o nom de fonts, nom de bateig.
  cognom o llinatge, nom de família.
  renom o sobrenom, nom afegit al d'una persona.
  motiu (→) o malnom, nom sobreposat a algú, pres sovint d'un defecte corporal o d'un tret característic de la persona.
  autònim, nom veritable d'una persona (per oposició a pseudònim)
  criptònim, nom secret, conegut de pocs.
  nom patronímic, nom derivat del nom pare.
  nom hipocorístic, forma afectuosa o familiar que hom dona al nom d'una persona.
  antropònim, nom propi de persona.
  hagiònim, nom de sant posat a una persona.
  topònim, nom de lloc.
  corònim, nom de país.
  hidrònim, nom de riu o estany.
  orònim, nom de muntanya.
  Compareu: sinònim, antònim, homònim
 2. nomenclatura, conjunt de noms emprats en una branca d'una ciència o d'un art.
 3. substantiu
  aptot, nom indeclinable.
 4. qualificatiu
 5. fama.© Manuel Franquesa