normal

  1. regulat
    condret. Aquest no fa res de condret: és un excèntric.
    Compareu: habitual, natural, corrent, usual, acostumat
  2. (Parlant d'una persona, físicament)
    condret
    adret© Manuel Franquesa