novell

  1. nou.
    tendre
    tendral (dit esp. d'un comestible)
    tendrer, íd. dit esp. de la llet.
    novençà o novici Compareu: neòfit
  2. primerenc© Manuel Franquesa