obeir

 1. obtemperar
  escoltar
  creure (dit esp. dels infants)
  fer cas
  sotmetre's
  atenir-se a una ordre, obeir-la.
  observar (una llei, les normes del trànsit, etc.)
  seguir. Seguir un consell, un precepte.
  abaixar el cap (fig.)
  inclinar-se (fig.)
  acatar. Acatar les ordres.
 2. Cedir, una cosa, a l'acció de quelcom.
  respondre. El timó no respon.
  servar, obeir, la barca, al timó.
  governar (intr.), íd. El timó està avariat: la barca no governa bé.
  regir (intr.), íd.
 3. Fer-se obeir: Imposar-se.
  Antònims: Desobeir. Insubordinar-se.© Manuel Franquesa