opció

  1. elecció.
  2. Compareu: preferència, retracte: dret d'opció, dret de preempció© Manuel Franquesa