opinió

 1. judici.
  creença
  dictamen
  existimació
  criteri
  concepte
  parer
  cuidat, parer. Val més cuidat de vell que saber d'home novell (refrany).
  albir. Segons el meu albir, aquest negoci no pot prosperar.
  dita. Segons la dita de la gent...
  veu, opinió pública.
  conjectura. Això és una pura conjectura meva.
  impressió, opinió imprecisa. Tinc la impressió que anirà bé.
  oracle, opinió considerada infal·lible. Antany, el que el papa deia era tingut com un oracle, avui ja no.
  peritatge, opinió d'un pèrit. Fer un peritatge.
 2. pl. Opinions (religioses, polítiques, etc.)
  creences
  ideologia
  idees
  doctrina
 3. Tenir en bona o mala opinió: Conceptuar.© Manuel Franquesa