ordi

malt, ordi germinat i assecat que hom empra en la fabricació de la cervesa.
pàmula o ordi palmell, varietat d'ordi.


© Manuel Franquesa