origen

principi. Déu és el principi de tot amor.
causa (→)
font o deu (fig.)
llavor o germen (fig.)
arrel (fig.)
mare (fig.; s'usa només si el subjecte és femení)
ferment (fig.). Allò fou el ferment de la guerra.
naixement
provinença
procedència


© Manuel Franquesa