original

 1. adj. Que remunta a l'origen.
  inicial
  primitiu. Tornar una cosa al seu estat primitiu.
  primigeni
  Compareu: originari o oriünd
 2. No copiat ni imitat.
  nou
  personal
  inèdit
  propi o de collita pròpia
  Compareu: peculiar
 3. Que no s'assembla als altres, dit d'una persona que té quelcom de rar.
  únic
  excèntric
  extravagant
  esnob
  estrany
 4. m. L'obra primitiva.
  model
  patró
  minuta (d'un escrit)
  manuscrit (quan es tracta d'una obra impresa)
  Compareu: prototip o arquetip© Manuel Franquesa