os1

 1. ossaments, esquelet.
  espina, os del peix.
  aresta, íd.
  inxa, bocinet d'os trencat.
  segrest, porció d'os mort que se separa de la part viva.
 2. (d'un fruit) → pinyol. 3. Vegeu també:
  os2© Manuel Franquesa