padrí

  1. apadrinador
    compare, el padrí de bateig en relació amb els pares de l'infant i la padrina.
    comare, íd. dit de la padrina.
  2. Fer de padrí: Apadrinar o padrinejar.
    Tenir un padrí (fig.): Tenir el pare alcalde (fig.).© Manuel Franquesa