paràsit

 1. ectozou, paràsit extern (per oposició a entozou).
  biòfag (tèc). Una planta biòfaga.
  vermina, cuc paràsit.
  menjança, mengia o mengilla, polls i altres paràsits de l'home.
 2. Fig. Dit d'una persona que viu a costa dels altres.
  arrosser o arrossaire
  gorrer o gorrista
  vividor, el qui cerca de viure a costes d'altri.
  corc (fig.)
  sangonera (fig.)
  Compareu: ésser un menjapà, arlot o macarró: el qui viu a costa d'una dona prostituïda, escurabutxaques: el qui ens fa despendre tots els diners que portem© Manuel Franquesa